Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Gjeje Mjekun

  • Filtrat

A. Melih Özel

Profesor i Gastroenterologjisë
Mjekësia e Brendshme - Gastroenterologji

A. Nadir Tosyalı

M.D.
Kirurgjia - Kirurgjia Pediatrike

Ahmet Hulusi Arslan

M.D.
Shëndeti torakal, kirurgjia kardiovaskulare- kardiovaskulare

Ahmet Kıral

MD Profesor i Ortopedisë dhe Traumatologjisë
Kirurgjia - Ortopedi dhe Traumatologji

Alp Özkan

Prof. i Onkologjisë Pediatrike
Onkologji Pediatrike

Altan Kır

Dr. Profesor i Asociuar i Kirurgjisë Torakale
Shëndeti Kardiovaskular Dhe Thorakik - Kirurgjia Thorakike

Ayhan Erdemir

Dr. Profesor i Asociuar i Kirurgjia
Kirurgjia - Kirurgjia e Përgjithshme

Ayşegül Karahan

M.D.
Shëndeti torakal kardiovaskular - Kardiologji