Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Gjeje Mjekun

  • Filtrat

Ayşen Yücel

MD Profesore e Anestezisë dhe Reanimacionit
Onkologji - Algologji

Ayşin Ağrıtmış

M.D.
Shkencat kirurgjikale - Anestezi dhe Reanimacion

Bülent Evren Erkul

M.D. Prof.
Departamenti i Otorinolaringologjisë

Bülent Karagöz

MD Prof. Prof. e Onkologjisë Mjekësore
Shkencat Onkologjike - Onkologji Mjekësore

Çağatay Öktenli

Profesor i Mjekësisë së Brendshme dhe Geriatrisë

Ceyhun Yılmaz

M.D.
Shkencat kirurgjikale - Anestezi dhe Reanimacion

E. Erdem Türemen

M.D.
Mjekësia e Brendshme - Endokrinologjia

Elif Hakko

M.D.
Mjekësia - Sëmundjet Infektive