Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Shërbime Imazherike dhe Diagnostike

Shërbime Imazherike dhe Diagnostike

Departamenti i Diagnostikimit dhe Imazheve bashkon njësi të ndryshme me ekspertizë në analizat rutinore dhe të avancuara laboratorike, gjenetikën mjekësore dhe mikrobiologjinë. Departamentet e imazheve janë kompetente në mjekësinë nukleare, patologjinë dhe radiologjinë.

Diagnostikimi i hershëm dhe i saktë luan një rol kryesor në ofrimin tonë të trajtimit sa më të mirë të mundshëm. Prandaj, ne investojmë vazhdimisht në mirëmbajtje me cilësi të lartë, pajisje të standardeve ndërkombëtare dhe mjekë dhe specialistë me përvojë.

Për një përshkrim të hollësishëm të secilës njësi, ju lutemi referojuni seksionit në të majtë.

Këto departamente punojnë së bashku për t’ju ofruar të gjitha këto shërbime:

  • Laboratori klinik
  • Mikrobiologjia
  • Gjenetika mjekësore
  • Patologjia
  • Mjekësia nukleare
  • Radiologjia

Na kontaktoni