Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Fondacioni Anadolu

Fondacioni Anadolu

“Së pari, besimi dhe vendosmëria … Së dyti, puna dhe përpjekja e madhe … është një borxh mirënjohjeje të ndajmë suksesin tonë me një popull të Anadollit.” Duke vendosur ta bëjmë atë që nga 25 vjet, Fondacioni Anadollu ka ndërtuar dhe dhuruar në vendin tonë më shumë se 40 institucione, duke përfshirë spitale, qendra mjekësore, shkolla, konvikte, komplekse sportive deri më sot, dhe ofroi bursa për mijëra studentë të talentuar.

Duke ofruar shërbime moderne shëndetësore për popullatën turke që nga dita e parë e themelimit të saj, Fondacioni Anadollu ka nderin të kryejë realizimin e tij më të madh me projektin Qendra Mjekësore Anadolu . Të gjitha të ardhurat e në Qendrën Mjekësore Anadolu përdoren për të përmirësuar projektin dhe për të mbuluar shpenzimet e arsimit.