Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Neurokirurgjia dhe Neurologjia

Neurokirurgjia dhe Neurologjia

Qendra jonë e Neurokirurgjisë bashkon departamentet e neurokirurgjisë dhe neurologjisë të ngarkuara për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor qendror, si dhe njësinë e Neurokirurgjisë e cila zbaton teknikat më të fundit si Cyberknife, radiokirurgjia dhe monitorimi i EEG, video, rindërtimi i një harte të trurit për të gjetur tumoret, angiografinë digjitale, MRI dhe CT të përparuar.

Për më shumë detaje mbi këto dy specialitete, shihni pjesën në të majtë.

Na kontaktoni


    Mehmet Caglar Berk

    M.D. Profesor i Neurokirurgjisë
    Mjekësia e Brendshme – Neurokirurgjia