Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Përkthyes

Përkthyes

Qendra Mjekësore Anadolu ka staf të specializuar për të mbështetur pacientët e huaj gjatë gjithë qëndrimit të tyre. Koordinatorët brenda shërbimit ndërkombëtar janë trajnuar në përkthim duke përdorur terminologji të veçantë të saktë në mjedisin mjekësor për të qenë në gjendje të plotësojnë nevojat dhe pritjet e pacientëve. Përkthyesit flasin turqisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, arabisht, rumune, ruse, serbe, bullgare dhe gjuhë të tjera gjithashtu.

Përkthyesi juaj është gjithmonë në shërbimin tuaj. Ju mund t’i kërkoni shërbime në gjuhë të ndryshme, si dhe informacion në lidhje me shërbimet e interpretimit në Qendrën Mjekësore Anadolu.

Shërbimet Ndërkombëtare të Qendrës Mjekësore Anadolu ofrojnë ndihmë gjuhësore 24 -orëshe në gjuhët e mëposhtme, përveç anglishtes:

Langue INTERP.

Shqip

2

Bullgare

6

Gjermane

1

Kirgizisht

2

Ruse

6

Uzbekisht

1
Langue INTERP.

Arabe

8

Frengjisht

3

Perse

1

Maqedonase

1

Serbe

1
Langue INTERP.

Azeri

1

Gjeorgjiane

3

Kazake

3

Rumune

7

Ukrainas

1