Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Bashkëpunimi i Mjekësisë me Johns Hopkins Medicine

Bashkëpunimi i Mjekësisë me Johns Hopkins Medicine

Qendra Mjekësore Anadolu nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi strategjik me Johns Hopkins Medicine International në 2002 me synimin për të përmirësuar arsimin dhe cilësinë. Ndërsa marrëveshja lehtëson shkëmbimin e informacionit midis mjekëve në Qendrën Mjekësore Anadolu dhe kolegëve të tyre në Johns Hopkins në Baltimore, Maryland, ajo u lejon atyre të ndajnë informacionin mjekësor dhe të vazhdojnë arsimin e tyre përmes video konferencës.

Me këtë marrëveshje, specialistët nga Johns Hopkins dhe nga Anadolu Medical Center mund të konsultohen në fushat e mëposhtme:

  • Rishikimi i projekteve dhe planeve arkitektonike dhe inxhinierike
  • Krijimi i programeve klinike dhe operacionale
  • Përzgjedhja e pajisjeve mjekësore dhe teknologjisë
  • Aplikime kompjuterike
  • Politikat e kontrollit të infeksionit në spital
  • Burimet njerëzore dhe menaxhimi i performancës
  • Përdorimi i burimeve dhe menaxhimi i cilësisë klinike
  • Zbatimi i rrugëve klinike për standardizimin në kujdesin shëndetësor
  • Programet e sigurisë së pacientit
  • Pajtueshmëria ndërkombëtare e Komisionit të Përbashkët