Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Mjeksia Nukleare

Mjeksia Nukleare

Departamenti i mjekësisë Nukleare në Qendrën Mjekësore Anadolu aplikon substanca radioaktive për të diagnostikuar dhe trajtuar shumë sëmundje kancerogjene dhe jo-kancerogjene.

Testet e kryera në Departamentin e Mjekësisë Nukleare janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj anomalive në strukturën ose funksionin e organeve. Ato janë një pjesë e domosdoshme e kujdesit për pacientin dhe përdoren për të diagnostikuar sëmundje të rënda, sugjerojnë mundësi trajtimi dhe parandalime të komplikimeve.

Departamenti i Mjekësisë Bërthamore në Qendrën Mjekësore Anadolu përdor pajisje moderne për të ofruar shërbime të klasit botëror:

 • PET / CT, një nga metodat më moderne të imazhit që përdoret për të diagnostikuar dhe monitoruar trajtimin e pothuajse të gjitha llojeve të kancerit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe çrregullimeve të caktuara të trurit.
 • Kamera SPECT me dy koka
 • Pajisja matëse e densitetit të kockave (DEXA)
 • Sondë gama që mund të përdoret në operacione
 • Monitorimi i leukociteve për diagnostikimin e infeksioneve lokale

Na kontaktoni


  Kezban Berberoğlu

  M.D.
  Shërbime Diagnostike – Patologji