Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Onkologji Gjinekologjike

Onkologji Gjinekologjike

Në nivelin e njësisë së Onkologjisë Gjinekologjike ne trajtojmë pacientë me tumore të organeve gjenitale. Themeli i qasjes sonë është një vlerësim optimal para operacionit dhe një protokoll i kujdesit individual.

Duke pasur këtë në mendje, ne përdorim metoda të ndryshme të imazhit (të tilla si ekografia, MRI, CT, PET-CT dhe / ose kolonoskopia) në varësi të secilit pacient. Pas përfundimit të vlerësimit para operacionit, vendoset një protokoll i kujdesit individual nga një ekip multidisiplinar i përbërë nga onkologë rrezatues, onkologë, radiologë dhe patologë.

Rezultatet më të mira merren përmes trajtimit optimal kirurgjik. Prandaj, këto operacione kryhen nga kirurgë me përvojë, të trajnuar në qendrat më të mira të Onkologjisë Gjinekologjike. Për të marrë një rezultat optimal kirurgjik, është i nevojshëm bashkëpunimi i departamenteve të ndryshme duke përfshirë ato të anestezisë, urologjisë, patologjisë, kirurgjisë së përgjithshme ose kirurgjisë torakale.

Ne besojmë se operacioni optimal i kombinuar me një qasje multidisiplinare jep rezultatet më të mira për pacientët tanë.

Na kontaktoni