Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Gjeje Mjekun

  • Filtrat

Süleyman Yedibela

M.D. Prof.
Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme

Tayfun Çalışkan

M.D. Assoc. Prof.
Departamenti i Mjekësisë së Brendshme/Pulmologji

Tayfun Kutlu

M.D. Assoc. Prof.
Shef i Departamentit të IVF (In Vitro Fertilization)

Vafi Atalay

Prof Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme
Kirurgjisë së Përgjithshme

Yaşar Kütükçü

M.D. Profesor i Neurologjisë
Mjekësia e Brendshme - Neurologjia

Yeşim Yıldırım

MD Profesor i Onkologjisë Mjekësore
Onkologji - Onkologji Mjekësore

Yetkin Özer

M.D.
Shkencat kirurgjikale - Anestezi dhe Reanimacion

Zafer Gülbaş

MD Profesor i Mjekësisë së Brendshme dhe Hematologjisë
Onkologji - Hematologji Onkologjike