Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Kirurgjia e kraharorit

Kirurgjia e kraharorit

Departamenti i Kirurgjisë Torakale të Anadolu Medical Center trajton me sukses sëmundjet torakale dhe hepatike të të gjitha llojeve të pacientëve (nga të porsalindurit deri tek të rriturit) duke përdorur teknikat më moderne. Në Departamentin e Kirurgjisë Torakale të Anadolu Medical Center kryhen procedurat e mëposhtme kirurgjikale:

 • Kirurgji onkologjike
 • Kirurgji për emfizemë
 • Kirurgjia minimale invazive (biopsi të mëlçisë dhe pleurit, simpatektomia e hiperhidrozës dhe lobektomitë videotorakoskopike)
 • Mediastinoskopi / bronkoskopi
 • Riparimi i deformimeve të murit të kraharorit (teknika Nuss)
 • Tumoret e murit të kraharorit
 • Kirurgjia e diafragmës
 • Kirurgjia e tuberkulozit
 • Kirurgji trakeale dhe vendosja e stenteve trakeale

Na kontaktoni


  Altan Kır

  Dr. Profesor i Asociuar i Kirurgjisë Torakale
  Shëndeti Kardiovaskular Dhe Thorakik – Kirurgjia Thorakike