Anadolu Medical Center

+90 533 498 5665 / +90 262 678 1804

Gjeje Mjekun

  • Filtrat

Elnur Allahverdiyev

M.D. Profesor i Urologjisë dhe Uro-onkologjisë
Kirurgjia - Urologji

Enes Murat Atasoyu

Profesor i Asociuar i Mjekësisë së Brendshme
Mjekësia e Brendshme - Nefrologjia

Ertan Ökmen

M.D. FESC Profesor i Kardiologjisë
Shëndeti torakal kardiovaskular - Kardiologji

Esra Sönmez

MD e Mjekësisë së Brendshme dhe Pulmonologjisë
Shkenca të Brendshme - Pulmonologji

Gülcan Baloğlu

M.D.
Shërbime Diagnostike - Laborator i Analizës Mjekësore

H. Murat Gürsoy

M.D. Profesor i Asociuar i Gastroenterologjisë
Mjekësia e Brendshme - Gastroenterologji

Hale Başak Çağlar

M.D., Prof. i Onkologjisë së Rrezatimit
Shkencat Onkologjike - Onkologjia e Rrezatimit

Halil İbrahim Canter

MD Profesor i Kirurgjisë Estetike, Plastike dhe Rekonstruktive
Kirurgjia estetike, plastike dhe rekontruktive