İlker Tinay

Position: M.D. Profesor i Urologjisë dhe Uro-onkologjisëFields: Kirurgjia – UrologjiEmail: ilker.tinay@anadolusaglik.orgEdukimi dhe Përvoja Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Urology, Marmara University, Faculty of Medicine Anëtarsitë Executive Board Member Association of Urooncology Secretary of the Bladder Tumors Research Group Association of Urooncology Member Of Board Of Directors Of Urological Surgery Association, Northern Marmara Branch Internatıonal Bladder Cancer […]

N. Yalçın İlker

Position: M.D. Profesor i UrologjisëFields: Kirurgjia – UrologjiEmail: yalcin.ilker@anadolusaglik.orgEdukimi dhe Përvoja • Shkolla e Mjekësisë në Universitetin e 19 majit • Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Hacettepe • Shkolla e Mjekësisë e Universitetit të Marmara-s Specialitete dhe interesa mjekësore • Sëmundjet dhe gurët e sistemit urinar • Sëmundjet e prostatës • Urologji femërore • Endourologjia […]