İlker Tinay

Position: M.D. Profesor i Urologjisë dhe Uro-onkologjisëFields: Kirurgjia – UrologjiEmail: ilker.tinay@anadolusaglik.orgEdukimi dhe Përvoja Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Urology, Marmara University, Faculty of Medicine Anëtarsitë Executive Board Member Association of Urooncology Secretary of the Bladder Tumors Research Group Association of Urooncology Member Of Board Of Directors Of Urological Surgery Association, Northern Marmara Branch Internatıonal Bladder Cancer […]

Përdoret në Sëmundjet Urinare

Përdoret në Sëmundjet Urinare Përdoret në Sëmundjet Urinare Kirurgji Robotike për Kancerin e Fshikëzës Kanceri i fshikëzës është lloji i gjashtë më i zakonshëm i kancerit në Shtetet e Bashkuara, me 65.000 njerëz të diagnostikuar çdo vit. Megjithëse ka një rritje të vazhdueshme të incidencës së kancerit të fshikëzës, ka gjithashtu një rritje në normat […]