İlker Tinay

Position: M.D. Profesor i Urologjisë dhe Uro-onkologjisëFields: Kirurgjia – UrologjiEmail: ilker.tinay@anadolusaglik.orgEdukimi dhe Përvoja Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Urology, Marmara University, Faculty of Medicine Anëtarsitë Executive Board Member Association of Urooncology Secretary of the Bladder Tumors Research Group Association of Urooncology Member Of Board Of Directors Of Urological Surgery Association, Northern Marmara Branch Internatıonal Bladder Cancer […]

Sëmundjet urologjike rekonstruktive dhe trajtimi

Sëmundjet urologjike rekonstruktive dhe trajtimi Sëmundjet urologjike rekonstruktive dhe trajtimi Urologjia rindërtuese është një specialitet mjekësor i fokusuar në trajtimin e lezioneve dhe mosfunksionimeve anatomike të organeve riprodhuese (penisi tek meshkujt dhe mitra dhe vagina tek gratë) duke përdorur teknikat e kirurgjisë plastike. Ekzistojnë katër lloje të sëmundjeve urologjike rindërtuese, përkatësisht: Sëmundjet urologjike të lindura: […]