İlker Tinay

Position: M.D. Profesor i Urologjisë dhe Uro-onkologjisëFields: Kirurgjia – UrologjiEmail: ilker.tinay@anadolusaglik.orgEdukimi dhe Përvoja Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Urology, Marmara University, Faculty of Medicine Anëtarsitë Executive Board Member Association of Urooncology Secretary of the Bladder Tumors Research Group Association of Urooncology Member Of Board Of Directors Of Urological Surgery Association, Northern Marmara Branch Internatıonal Bladder Cancer […]

Sëmundjet urologjike pediatrike dhe trajtimi

Sëmundjet urologjike pediatrike dhe trajtimi Sëmundjet urologjike pediatrike dhe trajtimi Rrethprerja Kirurgji testikulare e papërdorur (orkiopeksi) Hidrocela (akumulimi i lëngut në testise) dhe riparimi i hernisë Hypospadias (hapja e uretrës nën penis) Pengimi i kryqëzimit U-PMetoda e përpunimit: Kirurgji e hapur – Pyeloplasty Kirurgji robotike Refluksi vezikoureterik (rrjedha retrograde e urinës nga fshikëza në veshkë)Metoda […]