Qendra e Menaxhimit Të Dhimbjeve (Algologjia)

Qendra e Menaxhimit Të Dhimbjeve (Algologjia) Qendra e Menaxhimit Të Dhimbjeve (Algologjia) Menaxhimi i dhimbjes (Algologjia) është një zonë specifike që po përhapet gradualisht vitet e fundit dhe që merret me dhimbjet kronike të pacientëve. Për shkak të faktit se dhimbja kronike formon ndryshime shumëdimensionale në jetën e pacientit në shumë aspekte, kërkon specialitete të […]