Urologjia

Share on

Urologjia

Departamenti i Urologjisë i Qendrës Mjekësore Anadolu punëson mjekë dhe staff të shëndetësisë të një eksperience të konsiderueshme në këtë fushë. Përmes teknologjisë së fundit dhe bashkëpunimit me departamente tjera, shërbimet më efikase dhe të avansuara të diagnostifikimit dhe trajtimit i ofrohen fëmijëve dhe të rriturve në të gjitha nën-branshet e njësisë së Urologjisë. Mjekët jo vetëm që kanë përvojë në shërbime klinike mjekësore, por ata edhe kanë njohuri të thekkë dhe përvojë në hulumtime bazike shkencore dhe klinike. Për shkak të kësaj, shumica prej tyre janë hulumtues prijës në fushën e urologjisë.

Nën-branshet e Departamentit të Urologjisë janë:

  • Uro-onkologjia (Sëmundjet Urologjike të kancerit): kanceri i prostatës, veshkës, gjëndrat adrenale, fëshikëza urinore, testikujt dhe penisi.
  • Endo-urologjia (Diagnoza Endoskopike me procedurë të mbyllur dhe trajtimi i sëmundjeve Urologjike)
  • Urologjia femërore
  • Traumat urologjike (lëndimet)
  • Neurourologjia
  • Urologjia pediatrike
  • Andrologjia

Mjekët e departamentit

 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved