Position: M.D. Profesor i Neurologjisë

Fields: Mjekësia e Brendshme - Neurologjia

Email: yasar.kutukcu@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Fakulteti Mjekësor GATA

• Universiteti i Kalifornisë, San Francisco

Specialitetet dhe interesat mjekësore

• Çrregullimet e lëvizjes

• Neurofiziologji

Kërkime dhe Publikime

• 28 botime ndërkombëtare

• 36 botime kombëtare

• 20 prezantime ndërkombëtare

• 63 prezantime kombëtare

• 61 folës të ftuar, konferenca kombëtare

• 26 President i komitetit organizues, kongreseve kombëtare

• 7 Komitete Kombëtare të Redaktimit

• 110 Kuotime