Position: M.D. Assoc. Prof.

Fields: Departamenti i Mjekësisë së Brendshme/Pulmologji

Email: tayfun.caliskan@anadolusaglik.org


ARSIMI:

1993-1999      Shkolla Mjekësore – Akademia Mjekësore Ushtarake Gulhane , Fakulteti i Mjekësisë Ushtarake, Ankara, Turqi

2002-2006      Rezidencë, Pulmologji, Akademia Mjekësore Ushtarake Gulhane , Spitali i Trajnimit dhe Hulumtimit Haydarpasa , Stamboll, Turqi

2011-2016      Asistent Profesor, Pulmologji, Akademia Mjekësore Ushtarake Gulhane , Spitali i Trajnimit dhe Hulumtimit Haydarpasa , Stamboll, Turqi

2016-2021      Asistent Profesor, Pulmologji, Sulltan 2. Abdulhamit Han Sptal i Trajnimit dhe Hulumtimit, Stamboll, Turqi

2021-2022      Profesor i Asociuar, Pulmologji, Sulltan 2. Abdulhamit Han Sptal i Trajnimit dhe Hulumtimit, Stamboll, Turqi

2022-               Profesor i Asociuar, Pulmologji, Anadolu Medical Center Johns Hopkins Medicine.

Përvojë jouniversitare

Studim 1-vjeçar jashtë vendit mbi Pulmologjinë Intervenuese: Universiteti i Çikagos, Mjekësia Pulmonare (Pulmonologjia), Mjekësia e Kujdesit Kritik, Pulmologjia Ndërhyrëse, (Universiteti i Jashtëm) (2015-2016)

Specialist për sëmundjet e gjoksit: Spitali Ushtarak Agri, (2008-2009)

Specialist për sëmundjet e gjoksit: Spitali Ushtarak Girne/TRNC, (2006-2008)

Certifikatat

  1. Departamenti i Imunologjisë, Instituti i Mjekësisë Eksperimentale, Universiteti i Stambollit, Kursi i Flowcytometry (2005)
  2. Spitali i Trajnimit të Akademisë Mjekësore Ushtarake Gulhane , Kursi i Epidemiologjisë (2011)
  3. Certifikata e Përdorimit të Kafshëve Eksperimentale, Kursi i Kafshëve Eksperimentale në Hulumtim Shkencor, Akademia Mjekësore Ushtarake Gulhane , Spitali i Trajnimit Haydarpasa , 2014.

ANËTARËSIMI NË ORGANIZATAT SHKENCORE DHE PROFESIONALE

  • Shoqëria Torakale Turke, Anëtar (2003)
  • Shoqata Turke i Hulumtimeve të Frymëmarrjes, Anëtar (2010), Anëtar i Bordit Ekzekutiv të Grupit Punues të Pulmonologjisë Ndërhyrëse
  • Shoqata e Shëndetit dhe Kujdesit Intensiv të Mushkërive, Anëtar (2015)
  • Shoqëria Evropiane e frymëmarrjes, Anëtar (2017)
  • Shoqata Botërore për Bronkologjinë dhe Pulmologjinë Ndërhyrëse (WABIP), Anëtar (2017)
  • Shoqata Evropiane për Bronkologjinë dhe Pulmologjinë Ndërhyrëse (EABIP), Anëtar (2019)

PUBLIKIMET

130 botime kombëtare dhe ndërkombëtare