Position: M.D.

Fields: Imazhe- Radiologjia

Email: kutlay.karaman@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Hacettepe

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin e Stambollit

• Spitali Florence Nightingale në Stamboll

Specialitetet dhe interesat mjekësore

• Radiologjia ndërhyrëse

• Imazhe në Neuroradiologji

• Anëtar i Shoqatës Turke të Radiologjisë

• Anëtar i Shoqatës Turke të Neuroradiologjisë

• Anëtar i Shoqatës së Imazheve Kardiovaskulare dhe Radiologjisë Ndërhyrëse

Hulumtime dhe Publikime

• 22 artikuj kombëtarë dhe ndërkombëtarë, 33 prezantime