Position: M.D.

Fields: Shërbime Diagnostike - Patologji

Email: kezban.berberoglu@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Trakya

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin e Stambollit

• Shkolla e Mjekësisë, Johns Hopkins, Baltimore, SHBA

Specialitetet dhe interesat mjekësore

• Onkologjia bërthamore

• Kardiologjia nukleare

• Anëtar i Shoqatës Turke të Mjekësisë Bërthamore

Hulumtime dhe Publikime

• 2 botime ndërkombëtare

• 12 botime kombëtare