Position: Dr., Kirurg Master, FACS, FACP, Kirurg

Fields: Kirurgjia - Kirurgjia e Përgjithshme - SHKENCAT ONKOLOGJIKE - Kirurgjia ONKOLOGJIKE

Email: kemal.rasa@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Arsimi

Universiteti Hacettepe Fakulteti i Mjekësisë (1990)

Kirurgji e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Hacettepe (1996)

Eksperiencë profesionale :

Kirurgjia e Përgjithshme, Spitali Edukues dhe Trajnues Numune Ankara (1997-2001)

Kirurgji e përgjithshme, spitali Acıbadem (2001-2007)

Kirurgji e përgjithshme në Qendrën Mjekësore Anadolu (2007-2014)

Kirurgji e përgjithshme, spitali Acıbadem Bodrum (2014-2017)

Kirurgjia e Përgjithshme në Qendrën Mjekësore Anadolu që nga viti 2017

Specialitetet dhe interesat mjekësorë:

Kirurgji e përgjithshme

Infeksionet kirurgjikale

Kirurgjia e kancerit të gjirit

Kirurgjia e tiroides

Kirurgjia Laparoskopike e Avancuar

Shoqëria e Infeksionit Kirurgjik – Evropë (president që nga viti 2019)

Shoqëria Botërore për Infeksionin Kirurgjik

Shoqëria Botërore për Kirurgjinë Urgjente

Shoqata Mjekësore Turke

Shoqata Kirurgjikale Turke

Hulumtime dhe Publikime:

Infeksionet kirurgjikale

Kanceri i pankreasit dhe metabolizmi i glukozës