Position: Profesor i Asociuar i Mjekësisë së Brendshme

Fields: Mjekësia e Brendshme - Nefrologjia

Email: enes.atasoyu@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Fakulteti i Mjekësisë GATA

• Spitali Mësimor GATA Haydarpasa

Specialitete dhe interesa mjekësore

• Hipertensioni

• Nefropatitë diabetike

• Glomerulonefriti

• Sëmundje autosomale policistike e veshkave

• Albuminuria dhe proteinuria

• Hematuria

• Sëmundje trashëgimore e veshkave

• Hipertensioni i shoqëruar me shtatzëni, preeklampsi / eklampsi

• Insuficiencë renale akute dhe kronike

• Hemodializë

• Dializë e vazhdueshme ambientale peritoneale

• Vlerësimi para transplantimit i pacientëve me insuficiencë renale kronike

• Ndjekja e pacientëve me transplant të veshkave

• Anëtarët e shoqatave shkencore:

• Shoqëria Turke e Nefrologjisë

• Shoqata Evropiane e Veshkave, – Shoqata Evropiane e Dializës

• Shoqata e Transplantimit

• Shoqëria Ndërkombëtare e Nefrologjisë

Hulumtime dhe Publikime

• 33 artikuj ndërkombëtarë

• 36 artikuj kombëtarë

• 100+ raporte nga kongreset kombëtare dhe ndërkombëtare

• 4 kapituj libri

• 100+ citate

• 4 çmime shkencore