Position: M.D.

Fields: Shkencat kirurgjikale - Anestezi dhe Reanimacion

Email: aysin.agritmis@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin e Stambollit

• Universiteti i Stambollit Shkolla e Mjekësisë Cerrahpaşa

• Spine Center, Universiteti Northwestern, Abbott, SHBA

Specialitetet dhe Interesat Mjekësore

• Anestezi rajonale

• Anestezi periferike

• Anestezi pediatrike

• Anestezi geriatrike

• Shoqëria Turke e Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

• Shoqëria Turke e Anestezisë

Hulumtime dhe Publikime

• 17 kontribute kombëtare dhe ndërkombëtare

• 7 Publikime