Position: M.D.

Fields: Shëndeti torakal, kirurgjia kardiovaskulare- kardiovaskulare

Email: ahmet.arslan@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Selçuk

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Başkent

• Departamenti i Kirurgjisë Kardiovaskulare

• Spitali Ushtarak Izmir Güzelyalı

• Departamenti i Kirurgjisë Kardiovaskulare

Specialitetet dhe Interesat Mjekësore

• Kirurgjia kardiake pediatrike

• Kirurgjia e valvulës së zemrës

• Kirurgjia e bajpasit kardiak

• Shoqëria Turke e Kirurgjisë Kardiovaskulare

Hulumtime dhe Publikime

• 2 botime ndërkombëtare

• 3 prezantime ndërkombëtare

• 11 prezantime kombëtare