Position: M.D.

Fields: Kirurgjia - Kirurgjia Pediatrike

Email: nadir.tosyali@anadolusaglik.org


Edukimi dhe Përvoja

• Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Dicle

• Spitali mësimor dhe kërkimor Göztepe

• Shkolla e Mjekësisë Universiteti i Stambollit Cerrahapaşa

• Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Yeditepe

• Spitali lokal i Pendikut

Specialitete dhe interesa mjekësore

• Kirurgjia neonatale

• Urologji pediatrike

• Kirurgji onkologjike

• Trauma pediatrike dhe djegie

• Kirurgji torakale pediatrike

Hulumtime dhe Publikime

• 8 botime ndërkombëtare

• 17 botime kombëtare

• 4 postera