Rreth nesh

Share on

Bashkëpunimi me Johns Hopkins Medicine

Nëpërmjet partneritetit strategjik me Johns Hopkins Medicine, e cila së fundmi e kryesori listën e spitaleve Amerikane në US News & World Report, Qendra Mjekësore Anadolu ofron cilësinë më të lartë të shërbimeve në fushën e shëndetësisë.

Stafi i Qendrës Mjekësore Anadolu mund t’i kontaktojë specialistët e Johns Hopkins për opinionin e dytë mjekësor dhe diskutime në telekonferenc.

Shërbimet e ofruara në kuadër të bashkëpunimit me JHM janë:

  • Programe klinike dhe operacionale
  • Opcione të teknologjisë dhe pajisjeve mjekësore sore
  • Aplikacione të teknologjive informative
  • Menaxhimi i performancës dhe burimeve njerëzore
  • Menaxhimi i cilësisë në klinikë
  • Implementimi i aspekteve klinike të standardizimit në kujdes shëndetësor
  • Menaxhimi i rrezikut

Krahas këtij partneriteti strategjik, edukimi është ndër prioritetet kryesore. Rrjedhimisht, Qendra Mjekësore Anadolu ia ka bashkuar mjekët e certifikuar nga bordi i SHBA-ve dhe akademikët më të dalluar Turq për ta udhëhequr fushën e shëndetsisë.Përveç kësaj, stafi dhe motrat-medicinale multi-lingual, vazdhimisht i zhvilojnë aftësitë e tyre përmes trajnimeve nga ligjëruesit e Johns Hopkins dhe i ofrojnë kujdes të përsosur pacientëve të tyre.

 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved