Onkologjia Pediatrike

Share on

Onkologjia Pediatrike

Departamenti i Onkologjisë Pediatrike i Qendrës Mjekësore Anadolu përfshin dy njësi: klinikën për pacientë të jashtëm dhe Shërbimin për Pacientë Rezident.

Të gjitha klinikat për pacientë të jashtëm ofrojnë këto shërbime:

 • Vlerësimi diagnostik i pacientëve të dyshuar për kancer;
 • Planifikimi i trajtimit të kancerit;
 • Monitorimi i efekteve të vonshme anësore të trajtimit të kancerit dhe;
 • Edukimi i pacientëve dhe prindërve.

Përveç sëmundjeve malinje; hemangioma, limfadenopatia, lezione masive dhe çrregullime gjenetike me risk të shtuar të kancerit vlerësohen. Poashtu bëhen ezkaminimet dhe vlerësimet e njollojsjeve periferale të gjakut, dhe të palcës së ashtit.

Njësia për pacientë rezidentë e Onkologjisë Pediatrike të Qendrës Mjekësore Anadolu i posedon 13 shtretër, përfshi një dhomë izolimi.

Sëmundjet që trajtohen në këtë njësi janë si vijon:

 • Leukemia
 • Limfoma
 • Tumoret e Sistemit Qendror Nervor
 • Tumori i Wilmsit
 • Neuroblastoma
 • Rabdomiosarkoma dhe tumoret tjera të indeve të buta
 • Osteosarkoma
 • Tumori i embrioneve
 • Retinoblastoma
 • Histiocitoza
 • Tumorët endokrin
 • Hemangjioma dhe anomalitë tjera vaskulare
 • Zgjerimi i nyjes limfatike
 • Predispozitat gjenetike për kancer
 • Tumoret beninje

Mjekët e departamentit

 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2016
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved