Shërbimet e Diagnostifikimit dhe Fotografimit

Share on

Shërbimet e Diagnostifikimit dhe Fotografimit

Shërbimet e Diagnostifikimit dhe Fotografimit i bashkojnë disa nën-departamente me ekspertizë të nivelit të lartë në analiza bazike dhe specifike të laboratorit, gjenetikë mjekësore dhe mikrobiologji, me shërbime të fotografimit, dhe po ashtu me kompentenca në mjekësi nukleare, patologji dhe radiologji.

Diagnoza e saktë dhe e hershme e shumë sëmundjeve luan një rol të rëndësishëm në kapacitetin tonë për të ofruar trajtimin më të mirë, andaj ne vazhdimisht investojmë në mirëmbajtje të nivelit të lartë, pajisje të standardeve ndërkombëtare dhe mjekë e specialistë me përvoja të pashoqa.

Gjeni më shumë detaje lidhur me scilin nën-departament në të majtë.

Departamentet që bashkëpunojnë për këto shërbime:

  • Laboratori Klinik
  • Mikrobiologjia
  • Gjenetiak Mjekësore
  • Patologjia
  • Patologjia
  • Radiologjia

Mjekët e departamentit

 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved