Gjeni një mjek

Share on
Gjeni një mjek

Kutlay Karaman, Doktor

Shërbimet e Imazhimit - Radiologji
E-mail: kutlay.karaman@anadolusaglik.org

Kutlay Karaman, Doktor

Shkollimi dhe Përvoja e Punës

  • • Shkolla e Mjeksisë e Universitetit Hacettepe
  • • Shkolla e Mjeksisë e Universitetit të Stambollit
  • • Spitali Florence Nightingale Stamboll

Interesat Profesionale dhe Aktivitetet

  • Radiologjia Intervente
  • Imazhimi neuroradiologjik
  • Anëtar i Shoqatës Turke të Radiologjisë
  • Anëtar i Shoqatës Turke të Neuroradiologjisë
  • Anëtar i Shoqatës së Imazhimit Kardiovaskular dhe Radiologjisë Intervente

Hulumtime dhe Publikime

  • Kombëtare dhe Ndërkombëtare 22 artikuj, 33 prezantime
 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved