Gjeni një mjek

Share on
Gjeni një mjek

Kezban Berberoğlu, Doktor

Shërbimet e diagnostifikimit - Patologji
E-mail: kezban.berberoglu@anadolusaglik.org

Kezban Berberoğlu, Doktor

Shkollimi dhe përvoja e punës

  • Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Trakya
  • Shkolla e Mjekësisë e Universitetit të Stambollit
  • Johns Hopkins Medicine, Baltimore, SHBA

Interesat Profesionale dhe Aktivitetet

  • Onkologjia Nukleare
  • Kardiologjia Nuklera
  • Anëtare e Shoqatës Turke të Mjekësisë Nukleare

Hulumtime dhe Publikime

  • 2 publikime ndërkombëtare
  • 12 publikime kombëtare

 

 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved