Gjeni një mjek

Share on
Gjeni një mjek

Hüseyin Baloğlu, Doktor, Profesor i Patologjisë

Shërbimet e Diagnostifikimit – Patologji
E-mail: huseyin.baloglu@anadolusaglik.org

Hüseyin Baloğlu, Doktor, Profesor i Patologjisë

Shkollimi dhe Përvoja e Punës

 • GATA Fakulteti Mjekësor
 • Kolegji Albert Einstein i Mjekësisë, New York, SH.B.A.
 • Universiteti Heidelberg, Gjermani
 • SAMBA, Grenoble, Francë
 • Spitali Edukativ GATA Haydarpaşa

Interesat Profesionale dhe Aktivitetet

 • Patologjia Molekulare
 • Biologjia e Tumorëve
 • Diagnoza intraoperative / diagnoza panike
 • Edukimi Mjekësor

Hulumtime dhe Publikime

 • 52 publikime ndërkombëtare
 • 68 publikime kombëtare
 • 38 artikuj ndërkombëtarë
 • +100 artikuj kombëtarë
 • 3 kapituj në libra mjeksorë
 • 1 libër i përkthyer në Turqisht
 • 1 patentë për diagnostifikimin molekular të karcinomës papilare të tiroidit
 

Rastet e pacienteve

Meso nga eksperienca e
pacienteve tane
Shiqo    Lexo
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
All Rights Reserved